KULLANIM ŞARTLARI

GİRİŞ

ArtZula, dünya sanatçılarının - kendi haklarının kontrolünden vazgeçmeden - kendi sanat çalışmalarından para kazanmalarını sağlamak üzere satışa sunmaları için yetki verir. Öncelikle sanatçılar olmak üzere, bizler bir kişinin çalışmasını kaliteli ve saygın bir şekilde sunmasını önemini anlıyoruz ve ayrıca tüm ArtZula kullanıcılarının telif hakkına saygı duymasının temel esas olduğuna inanıyoruz. İster bir sanatçı, bir müşteri hatta isterseniz sadece göz atan biri olun, ArtZula'da gördüğünüz veya satın aldığınız tüm çalışmaların telif hakkına lütfen saygı gösterin. Şunu bilin ki, çalışmanızı ArtZula'da yayınladığınızda, çalışmanız dünyanın görüntülemesi veya bir ürün olarak satın alması için kamuya açık olacaktır. Yasal sorumluluklarınızı savunuyor ve çalışmanızı ArtZula aracılığıyla yayınlayarak herhangi bir yasayı ihlal etmiyor olduğunuzdan emin olunmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdur.

Sınırlama olmaksızın ArtZula.com ve bu anlaşmanın yer aldığı diğer ilgili web sayfaları da dahil, web sayfasındaki hizmetleri kullanarak, aşağıdaki ArtZula hizmet şartlarını ve bizim alt kuruluş ve bağlı şirketlerimizin web sayfaları için genel prensipleri kabul ediyorsunuz.

ArtZula, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte sanatla ilgili ürünleri yayınlama, satma, hakkında yorum yapma, tanıtma ve satın almanızı, diğer üyeler ile iletişime geçmenizi, ve ödeme işlemleri, işleme alınma, ürün üretimi, paketleme, siparişin yerine getirilmesi ve müşteri hizmeti de dahil,  ArtZula'nın ürün ve üretim hizmetinden fayda elde etmenizi sağlayan bir dizi hizmet ("ArtZula Hizmetleri") sunar.  

ArtZula'nın bir üyesi olmadan önce, işbu kullanıcı anlaşmasındaki ("Anlaşma") ve işbu kullanıcı anlaşması ile bağlantılı hizmet şartlarının ve ArtZula Gizlilik Politikasını ("Gizlilik Politikası") hepsini okumalı ve kabul etmelisiniz. İşbu Anlaşmayı kabul ederek, bazı ArtZula markalı web sayfaları veya işlettiğimiz web sayfalarını kullanmanıza ayrı kullanıcı anlaşmaları ve gizlilik politikalarının uygulanacağını da kabul ediyorsunuz. İşbu Anlaşma her bir yeni kullanıcının kabul edilmesi üzerine yürürlüğe girecektir.

İÇERİK & TELİF HAKKI İLKESİ

ArtZula, kullanım şartlarına uygun olarak web sayfasına yüklenen tüm içeriklerin ve içerik sahiplerinin haklarına saygı duyar. Bu bağlamda, yüklenen içeriklerin ArtZula ve bağlı web sayfaları dışında başka hiçbir yerde hiçbir şekilde satılmayacağını taahhüt eder. ArtZula bünyesinde basılan ve satışı yapılan her eser için eser sahibinin kullanım şartlarındaki haklarını gözetmek, yasal sorumluluğumuzdur.

İster umuma açık olarak yayınlansın isterse özel olarak iletilsin, tüm bilgiler, görüntüler, resimler, veriler, metin, müzik, ses, fotoğraflar, grafikler, video, mesajlar veya diğer materyaller, ("İçerik") bu tür İçeriği oluşturan kişinin özel çalışması ve mülküdür. ArtZula sizin içeriğinizin daimi sahipliğini talep etmez. ArtZula'da veya aracılığıyla sunduğunuz, yayınladığınız, yüklediğiniz, sergilediğiniz veya sattığınız İçerikte hali hazırda elinizde bulundurduğunuz telif hakkı ve diğer haklarınızı saklı tutarsınız. İçeriği sunduğunuz, yayınladığınız, yüklediğiniz, sergilediğiniz veya sattığınız zaman, siz işbu anlaşma uyarınca veya işbu anlaşma ile makul ölçüde tasarlandığı şekilde İçeriğin kullanılması ve arşivlenmesi için ArtZula'ya sürekli, gayri kabili rücu, dünya çapında, telifsiz ve münhasır olmayan bir lisans (ve alt-lisans) verirsiniz.

ArtZula, aynı zamanda bir çevrimiçi sanatçı galerisidir. Görsel sanatlarla uğraşan kişilerin yalnızca kendi tasarladıkları ve telif hakları tümüyle kendilerine ait eserleri yüklemelerine izin verilir. Bu bağlamda yüklenecek görsellerin yükleyen sanatçı tarafından tasarlanmış,çizilmiş,resmedilmiş ve/veya fotoğraf ise yine sanatçı tarafından çekilmiş olması gerekmektedir. Siteye yüklenecek içerik, web sayfasında sergilenmeden önce ArtZula sanatçılarından oluşan bir ekip tarafından elemeye tabi tutulur. Yukarıda belirtilen kriterleri karşılamayan ve/veya site içeriğinde mevcut genel konsepte uymadığı ekibimiz tarafından kararlaştırılan, başka platformlardan alıntı, üzerinde sanatçının hiçbir katma değeri bulunmayan ve telif hakkı ihlal eden her türlü uygunsuz içerik, yükleyen kişiye haber vermeksizin kaldırılabilir ve bu kişilerin üyelikleri silinebilir.

İçeriği ArtZula web sayfasında yayınladığınız, sunduğunuz veya yüklediğiniz zaman, siz aşağıdaki hususları beyan ve tekeffül edersiniz:

1. İçerikteki tüm telif haklarına sahip olduğunuzu veya eğer siz sahibi değilseniz, içeriği kullanmaya izniniz olduğunu ve içeriği ArtZula ürünleri olarak sergileme, çoğaltma ve satma hakkında sahip olduğunuzu. ArtZula'ya İçeriği işbu Anlaşma uyarınca kullanması ve alt lisans vermesi için lisans verdiğinizi;

2. Sizin ve içeriğinizin, telif hakkı, patent hakkı, ticari marka, patent veya gizlilik hakkı da dahil, kişi veya kuruluşların fikri mülkiyet hakları veya diğer haklarını ihlal etmediğini ve ihlal etmeyeceğini;

3. Sizin veya içeriğin, ve ArtZula'daki kullanımınız, depolamanız, çoğaltmanız ve sergilemenizin yürürlükteki tüm kanun, kural ve yönetmeliklere uyacağını;

4. İçeriğinizin kişi, kişiler, ırklar, din veya dini grupları karalayan veya saygınlığına zarar veren, yakışıksız, pornografik, ahlaksız, taciz edici, tehditkar, zarar verici, dokunulmazlık veya aleniyet haklarını çiğneyen, kötüye kullanılan, kışkırtıcı veya diğer şekilde münasebetsiz malzeme içermediğini;

5. İçeriğinizin yanıltıcı olmadığını ve sahte mallar, ürünler, hizmetler, tasarılar veya promosyonlar sunmadığını veya yaymadığını.

ArtZula web sayfasındaki herhangi bir içeriği inceleme, ve eğer gerekli ise web sayfasından çıkarma veya, ya içeriğin işbu anlaşma veya yürürlükteki herhangi bir kanunu ya da diğer bir şekilde ihlal etmesi nedeniyle kendi takdir yetkisinde hesabınızı iptal etme hakkını saklı tutar.

Bunun anlamı, ArtZula Hizmetleri aracılığıyla ürün olarak satmak için yüklediğiniz, yayınladığınız, e-mail ile gönderdiğiniz, ilettiğiniz veya diğer bir şekilde kullanıma sunduğunuz tüm içerik için tamamen sorumlu olduğunuzdur. ArtZula, ArtZula Hizmetleri vasıtasıyla yayınlanan içeriği kontrol etmez ve haddi zatında bu tür içeriğin doğruluğu, bütünlüğü veya kalitesini de garanti etmez. Her ne koşulda olursa olsun ArtZula, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte içerikteki hatalar veya ihmaller, yayınlanan, e-maillenen, iletilen veya ArtZula Hizmetleri aracılığıyla diğer şekilde kullanıma sunulan herhangi bir İçeriğin sonucunda maruz kalınan herhangi bir zarar veya ziyan da dahil, herhangi bir içerikten herhangi bir şekilde sorumlu kılınmayacaktır.

İçeriğin size çeşitli ArtZula kullanıcıları tarafından sunulacağını ve ArtZula'nın bu tür içeriğin doğruluğu, kullanışlılığı, güvenliğinden veya bu tür içeriğin veya ilgili fikri mülkiyet haklarından sorumlu olduğunu kabul edersiniz. İlave olarak, size hatalı, yakışıksız, uygunsuz veya sakıncalı İçeriğin de sunulabileceğini kabul ve beyan edersiniz ve buna ilişkin olarak ArtZula'ya karşı sahip olduğunuz veya sahip olabileceğiniz herhangi bir yasal veya adli hak veya dava yollarından feragat etmeyi ve işbu vesile ile feragat ettiğinizi kabul edersiniz.

Güvenilir veriler sunmaya çalışmamıza karşın, ArtZula web sayfalarındaki İçerik ve gönderimlerin her zaman doğru ve güncel olacağı sözünü veremeyiz. Sağladığınız içeriğin yanıltıcı bilgiler içermediğinden siz sorumlu olacaksınız. ArtZula üzerindeki içeriklerinizdeki hatalardan bizi sorumlu tutmayacağınızı kabul edersiniz.

TEKLİF HAKKI İHLALLERİNİN RAPORLAMA PROSEDÜRÜ

ArtZula diğerlerinin telif hakları ve diğer fikri mülkiyet haklarının ihlali konusunda sıfır hoşgörü politikasına sahiptir. ArtZula'ya ürün olarak satılmak üzere yüklediğiniz ve sergilediğiniz sanat çalışması için tüm sorumluluğu üstlenirsiniz. ArtZula'nın üçüncü şahıs telif hakları veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal eden materyal içerdiğini düşündüğü İçeriği derhal kaldırması ArtZula'nin ilkesidir. ArtZula, kendi takdir yetkisinde, telif haklı materyali yayınladığınız ilk anda sizin hesabınızı iptal edebilir. Kendi takdir yetkimizde, hesapların feshinden önce bireysel nedenleri olay bazında inceleme hakkımızı saklı tutarız.

Teknik destek, geri bildirim, yorumlar, ve diğer iletişimler konusunda diğer talepler için lütfen ile irtibata geçiniz.

Eğer ArtZula Hizmetinde bulunan veya ArtZula Hizmeti aracılığıyla erişilen içerik veya diğer materyalin sizin telif hakkınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, Bize aşağıdaki bilgileri içeren bir iddia edilen telif hakkı ihlali bildirimi gönderiniz:

1. İddia edildiği şekilde ihlal edilmiş telif hakkı sahibi namına hareket etmekle yetkili kişinin elektronik imzası;

2. İhlal edilmekte olan işler veya materyallerin tanımı;

3. Telif hakkı sahibinin kaldırılmasını istediği içeriğin lokasyonu hakkındaki bilgi de dahil, ihlal edici olduğu iddia edilen içeriğin ArtZula tarafından bulunabilmesi ve mevcudiyetinin kanıtlanması için yeterli şekilde detaylandırılmış tanımı;

4. Adres, telefon numarası ve e-mail adresi de dahil, bildirimde bulunanın irtibat bilgileri;

5. Bildirimde bulunanın içeriğin telif hakkı sahibi, onun acentesi veya kanun tarafından yetkilendirilmediğine dair iyi niyetli kanaati olduğuna dair beyan; ve

6. Temin edilen bilgilerin doğru ve bildirimde bulunan tarafın telif hakkı sahibi namına şikayette bulunmakla yetkili olduğuna dair belge.

İddia edilen telif hakkı ihlali hakkında tam ve uygun bir bildirim alınca, veya diğer bir şekilde eğer ArtZula, web sayfasındaki içeriğin telif hakkını ihlal eden materyal içerebileceğine iyi niyetle kanaat ederse, (1) iddia edilen ihlal bildiriminde tanımlanan içerik veya diğer materyali kaldırmak veya erişimini engellemek; (2) ArtZula kullanıcısına içeriği kaldırdığı veya erişimini engellediğine dair bildirimde bulunmak; ve (3) işbu Telif Hakkı Politikası ve/veya işbu Hizmet Şartlarını bir kereden daha fazla olmak üzere ihlal eden içeriği yüklemiş veya yayınlamış olan herhangi bir ArtZula kullanıcı hesabını iptal etmek ArtZula'nın ilkesidir.

Telif Hakkı Acentesine Karşı Bildirim Temin Etme Prosedürü

Eğer siz, ArtZula kullanıcısı olarak, kaldırılmış ve erişimi engellenmiş içeriğin ihlal edici olmadığına inanıyorsanız, veya telif hakkı sahibi, telif hakkı sahibinden veya kanun uyarınca bu tür İçeriği yayınlama ve kullanma hakkına sahip olduğunuzu düşünüyorsanız, aşağıdaki bilgileri içeren bir karşı bildirim gönderebilirsiniz:

1. ArtZula kullanıcının elektronik imzası;

2. Kaldırılmış olan veya erişimi engellenmiş içeriğin tanımı ve kaldırılmadan veya engellenmeden önce içeriğin mevcut olduğu lokasyon;

3. İçeriğin yanlış tanımlanması sonucu kaldırıldığı ve engellendiğine dair iyi niyetli düşünceye sahip olan ArtZula kullanıcı beyanı; ve

4. ArtZula kullanıcısının ismi, adresi, telefon numarası, e-mail adresi ve ArtZula kullanıcısının bulunduğu herhangi bir yargı bölgesine bu kişi veya kuruluşun muvafakatleri ve bu kişi veya kuruluşun iddia edilen ihlal hakkında bildirimi yapan kişiden tebligat kabul edeceğine dair beyan.

Eğer bir karşı bildirim alınırsa, ArtZula o kişiye kaldırılan içeriği yeniden koyabileceğini veya 10 iş günü içerisinde engelini kaldırabileceğini bildirerek karşı bildirimin bir kopyasını asıl şikayet eden tarafa gönderebilir. Telif hakkı sahibi ArtZula kullanıcısı aleyhine bir mahkeme emri talep eden bir dava açmadıkça, kaldırılan içerik, ArtZula'nın takdir yetkisinde, 10 ila 14 iş günü içerisinde veya karşı bildirimin alınmasından çok sonra, yeniden konulabilir veya erişimi yeniden tenim edilebilir.

ÜYE KURALLARI

ArtZula diğerlerine saygı gösterme prensibi üzerine kurulmuştur ve bu konuyu çok ciddiye almaktadır. ArtZula Hizmetlerini kullanırken:

1. Uygunsuz kategori veya alanlardaki içerik veya ürünleri bizim web sayfalarımızda veya hizmetlerde yayınlamamayı;

2. Herhangi bir kanuni üçüncü şahıs hakları, veya bizim ilkelerimizi ihlal etmemeyi;

3. Yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapamıyorsanız, 18 yaşın altındaysanız veya geçici olarak veya süresiz şekilde bizim web sayfalarımızdan uzaklaştırıldıysanız, bizim web sayfalarımı veya hizmetlerimizi kullanmamayı;

4. Açık bir yazım hatası yapılmadıkça veya alıcının kimliğini doğrulayamadığınız sürece, sizin tarafınızdan yayınlanan işbirliği için ödeme, hizmet veya ürün teslim edeme durumuna düşmemeyi;

5. Diğer kullanıcı içeriklerine müdahale etmemeyi;

6. Ücret yapımız, faturalandırma prosesimiz, veya ArtZula'ya borçlu olunan ücretleri önlememeyi veya manipüle etmemeyi;

7. Hatalı, doğru olmayan, yanlış yönlendiren, eksik, küçük düşürücü veya hakaret içeren içerik yayınlamamayı veya temin etmemeyi;

8. ArtZula'nın kullanabileceği herhangi bir derecelendirme sistemine zarar verebilecek herhangi bir eylemde bulunmamayı;

9. Bizim muvafakatimiz olmaksızın, ArtZula hesabınız ve kullanıcı bilgilerinizi diğer tarafa devretmemeyi;

10. ArtZula çıkarları veya mülkiyetine zarar verebilecek virüs veya diğer herhangi bir teknolojiyi yaymamayı;

11. Herhangi bir ArtZula web sayfasındaki İçeriği veya herhangi bir ArtZula telif hakkı veya ticari markasını kopyalamamayı, değiştirmemeyi veya dağıtmamayı;

12. Onların muvafakati olmaksızın, e-mail adresleri de dahil kullanıcılar hakkında bilgi derlememeyi veya diğer bir şekilde toplamamayı;

13. Herhangi bir şekilde reşit olmayanlara zarar vermemeyi;

14. Bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, bir ArtZula çalışanı da dahil, herhangi bir kişi veya kuruluşu taklit etmemeyi, veya bir kişi veya kuruluş ile bağlantınızı yalan şekilde beyan etmemeyi veya diğer bir şekilde yanlış sunmamayı;

15. ArtZula Hizmeti aracılığıyla iletilen herhangi bir içeriğin menşeini değiştirmek için sahte başlıklar, simgeler düzenlememeyi veya diğer bir şekilde manipüle etmemeyi;

16. Herhangi bir kanun veya sözleşmesel veya güvene dayalı ilişkiler kapsamında kullanıma sunma hakkına sahip olmadığınız herhangi bir içeriği yüklememeyi, yayınlamamayı, e-malilememeyi, iletmemeyi veya diğer bir şekilde kullanıma sunmamayı;

17. Rıza gösterilmemiş veya yetkisiz reklam, promosyon malzemesi, "önemsiz posta", "spam", "zincirleme mektuplar", "saadet zinciri" veya diğer herhangi bir formdaki talebi yüklememeyi, yayınlamamayı, e-maillememeyi, iletmemeyi veya diğer bir şekilde kullanıma sunmamayı;

18. yazılım virüsleri içeren herhangi bir materyali yüklememeyi, yayınlamamayı, e-maillememeyi, iletmemeyi veya diğer şekilde kullanıma sunmamayı veya herhangi bir bilgisayar yazılımı veya donanımı veya telekomünikasyon ekipmanının işlevselliğini kesintiye uğratan, imha eden veya sınırlayan diğer herhangi bir bilgisayar kodu, dosyaları veya programları yüklememeyi, yayınlamamayı, e-maillememeyi, iletmemeyi veya diğer şekilde kullanıma sunmamayı;  veya

19. diğerlerini hiçbir şekilde taciz etmemeyi kabul edersiniz.

Bu anlaşmaların herhangi birisinin ihlali sizin ArtZula hesabınızın iptali ile sonuçlanacaktır. ArtZula kendi sayfasında bu tür davranış ve içeriği yasaklar ve sizin sayfanızda yayınlanan içerik için ArtZula'nın sorumlu olamayacağını ve yine de bu tür materyallerin size teşhir edilebileceğini ve ArtZula Hizmetini riski size ait olmak üzere kullandığınızı kabul edersiniz.

ArtZula ve onun görevlendirdiği çalışanları ArtZula Hizmetleri aracılığıyla mevcut olan herhangi bir içeriği kendi takdir yetkilerinde ön gösterimini yapma, reddetme veya kaldırma hakkına (yükümlülük değil) sahip olacaklardır. Yukarıdakileri sınırlamaksızın, ArtZula ve onun görevlendirilen memurları Hizmet Şartlarını ihlal eden veya diğer bir şekilde uygunsuz olan herhangi bir içeriği kaldırma hakkına sahip olacaktır. Siz, bu tür içeriğin doğruluğu, tamlığı veya kullanışlılığı hakkındaki itimat da dahil, herhangi bir içeriğin kullanımını değerlendirmek zorunda olduğunuz ve içerik ile bağlantılı tüm riskleri üstlenmek zorunda olduğunuzu kabul edersiniz.  Bu bağlamda, bunlarla sınırlı olmaksızın ArtZula işbirlikleri, yayınları ve ArtZula Hizmetlerinin diğer tüm bölümlerindeki bilgiler de dahil, ArtZula tarafında yaratılan veya ArtZula'ya sunulan herhangi bir içeriğe itimat edemeyeceğinizi kabul edersiniz.

Siz, kanun tarafından bu şekilde yapılması gerekli kılınırsa, ArtZula'nın sizin hesap bilgilerinize ve hesabınıza girebileceğini, koruyacağını ve ifşa edebileceğini veya iyi niyetli düşünceyle bu tür erişim, koruma veya ifşanın makul olarak: (i) yasal prosese uymak için; (ii) Servis Şartlarını yürürlüğe koymak için; (iii) İçeriğin üçüncü şahıs haklarını ihlal ettiğine dair iddialara cevap vermek için; (iv) müşteri hizmetleri prosesinde cevap vermek için; veya (v) ArtZula, onun kullanıcıları ve kamunun haklarını, mülkiyetini ve kişisel güvenliğini korumak için gerekli olduğunu onaylar, muvafakat verir ve kabul edersiniz.

Diğer yasal çözüm yollarını sınırlamaksızın, hizmetimiz ve kullanıcı hesaplarını sınırlayabilir, geçici olarak durdurabilir veya iptal edebiliriz, web sayfamıza girişi yasaklayabilir, ana sürücüdeki içeriği geciktirebilir veya kaldırabilir ve kullanıcıların problem, olası yasal yükümlülükler yarattığını veya mektup veya bizim ilkelerimizin ruhuna aykırı şekilde hareket ettiklerini düşünürsek, kullanıcıları ArtZula web sayfalarından uzak tutmak için teknik ve yasal önlemleri alabiliriz.

Teyit edilmemiş hesapları veya uzun zamandır aktif olmayan hesapları iptal etme hakkını da saklı tutuyoruz.

KAYIT

ArtZula Hizmetini kullanmak için kayıt yaptırmak zorunda değilsiniz. Bununla birlikte, satış için olsun olmasın, ArtZula'da içerik yayınlamak için kayıt yaptırmak zorundasınız. Kayıt yaptırmak için, geçerli bir e-mail adresi ve şifre içeren bir kullanıcı hesabı oluşturmak zorundasınız. Bir kullanıcı hesabı oluştururken, doğru, tam ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundasınız. Müstehcen, rahatsız edici, yakışıksız veya diğer kişiyi taklit etmeyi amaçlayan bir kullanıcı adı seçmemelisiniz. O kullanıcının izni olmaksızın asla ArtZula hesabını kullanmamalısınız. Yalnızca sizin hesabınızda meydana gele faaliyet için sorumlusunuz ve hesabınızın şifresini muhafaza etmek zorundasınız. Herhangi bir güvenlik ihlalinde veya hesabınızın yetkisiz kullanımını hakkında derhal ArtZula'ya bildirimde bulunmalısınız. ArtZula, hesabınızın yetkisiz kullanımının neden olduğu zararlarınız için sorumlu olmamakla birlikte, bu tür yetkisiz kullanım nedeniyle ArtZula'nın veya diğerlerinin zararlarından siz sorumlu olabilirsiniz.

ArtZula kendi takdir yetkisinde, bir ArtZula kullanıcısının kaydını reddetme ve iptal etme hakkını saklı tutar.

ÜCRETLER VE HİZMETLER

Bir ücreti olan bir ürün sattığınızda veya bir hizmeti kullandığınızda, siz zaman zaman değiştirebileceğimiz tarifeler ile ücretlendirileceksiniz. Hizmetlerimiz için ücretleri promosyon etkinlikleri veya yeni hizmetler için geçici olarak değiştirmeyi tercih edebiliriz, ve bu tür değişiklikler web sayfalarında geçici promosyon etkinliği veya yeni hizmet yayınladığımızda geçerlidir.

Aksi belirtilmedikçe, tüm ücretler Türk Lirası olarak fiyatlandırılmaktadır. Tüm ücretlerin ve web sayfalarımız ve hizmetlerimiz ile bağlantılı vergilerin ödenmesinden sorumlusunuz.

YÜKÜMLÜLÜK

Diğer kullanıcıların İçeriği, eylemleri veya eylemsizlikleri veya işbirlikleri için ArtZula'yı sorumlu tutmayacaksınız. Bizler tanıtılan işbirliklerinin kalitesi, güvenliği veya yasallığını, kullanıcı içeriklerinin doğruluk veya gerçekliğini, tarafların işbirliğini teslim etme kabiliyetini veya tarafların bir işlemi fiili olarak tamamlayacağını kontrol etmeyiz ve garanti etmeyiz.

Hizmetlerimizi süresiz veya emniyetli erişimi garanti edemeyiz, ve web sayfalarımızın işletilmesi bizim kontrolümüz dışında olan sayısız etken nedeniyle engellenebilir. Buna bağlı olarak, yasal olarak izin verildiği ölçüde, tüm zımni garantileri, şart ve koşulları kapsam dışı bırakıyoruz. Web sayfalarımızı ve hizmetlerimizi kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir para, itibar veya saygınlık kaybı veya özel, dolaylı veya dolayısıyla oluşan ziyanlar için yükümlü değiliz. Bazı yargı mercileri garantilerin feragatine veya zararların hariç tutulmasına izin vermez bu nedenle bu tür feragatler ve hariç bırakmalar size uygulanmayabilir.

Bu web sayfasına ve ArtZula Hizmetine erişiminizin yasadışı olmadığını veya size uygulanan kanunlarca yasaklanmadığını garanti etmelisiniz.

ArtZula Hizmetine erişimden yararlandığınız prosesin sizi virüs riskine, kendi bilgisayar sisteminize zarar verebilecek kasıtlı bilgisayar kodu veya diğer formlardaki müdahalelere maruz bırakmamasını sağlamak için kendi tedbirlerinizi almalısınız. Bu web sayfası veya herhangi bir bağlantılı web sayfasını kullanmanızla bağlantılı olarak bilgisayar sisteminde ortaya çıkan herhangi bir müdahale veya hasarın sorumluluğunu kabul etmeyiz.

ArtZula Hizmetinin sağlanmasından doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen herhangi bir zarar, bozulma veya data kaybı, hatalar veya kesintiler, ArtZula Hizmetinin geçici süre askıya alınması veya devam ettirilmemesi, veya kayıtlı üyelerin işbu anlaşmada belirtilen yükümlülüklerinin ihlalinde diğerleri tarafından yapılan iletimler ile ilgili yükümlülük kabul etmeyiz.

Diğer kayıtlı kullanıcıların kimliğini teyit edemeyebileceğimizi veya sahte beyanlar kapsamında hareket etmelerini veya herhangi bir şahsın haklarını ihlal edecek bir tutum içerisinde hareket etmelerini engelleyemeyeceğimizi kabul edersiniz.

TİCARİ MARKALAR

Eğer bizim ürün ve hizmetlerimiz münasebetiyle bizim ticari markalarımızdan herhangi birini kullanırsanız, ticari markanın bizim olduğuna dair atıfta bulunan bir beyanı dahil etmek zorundasınız. Bizim ticari markalarımızı, bize ait olmayan faaliyetler, ürünler veya hizmetler ile bağlantılı olarak, kafa karıştıran, yanlış yönlendiren veya yanıltıcı bir tutum içerisinde, veya bizi veya bizim bilgilerimizi, ürünlerimizi veya hizmetlerimizi (bu web sayfası da dahil) küçük düşürecek bir tutum içerisinde sizin kendi ticari markanızın tamamında veya bir kısmında kullanmamalısınız.

BAĞLANTILI WEB SAYFALARI

ArtZula diğer web sayfaları ile bağlantılar ("bağlantılı web sayfaları") içerebilir. Bu bağlantılar yalnızca kolaylık sağlamaktadır ve güncel kalmaz veya korunmaz.

Bağlantılı web sayfaları ile bağlantılı içerik veya gizlilik uygulamalarından sorumlu değiliz.

Bağlantılı web sayfaları ile bağlantılarımız bu bağlantılı web sayfalarının sahipleri veya işletmecileri veya bu bağlantılı web sayfalarına atıfta bulunan veya içeriklerinde bulunan herhangi bir bilgi, grafik, materyal, ürün veya hizmetler hakkında, aksi belirtilmedikçe veya aksi şart koşulduğu ölçüde, bizim tarafımızdan yapılan bir tasdik, onay veya tavsiye olarak yorumlanmamalıdır.

ERİŞİM VE MÜDAHALE

Web sayfalarındaki bilgilerin çoğu gerçek zamanlı esasta güncellenir ve ArtZula'nın mülkiyetindedir veya kullanıcılarımız veya üçüncü şahıslar tarafından ArtZula'ya kullanma lisans verilmiştir. Bu web sayfası ve ArtZula Hizmetindeki tüm fikri mülkiyet haklarının (ArtZula Hizmetinin temelini oluşturan yazılım ve sistemler, ve metin, grafikler, logolar, ikonlar, ses kayıtları ve yazılım da dahil) sahibi biziz veya bize kullanım lisansı verilmiştir. Bizim açık yazılı iznimiz olmaksızın, web sayfalarına herhangi bir amaçla erişim sağlamak üzere herhangi bir robot, ağ, kazıyıcı veya diğer otomatik araçları kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

 

İlave olarak:

1. Bizim altyapımızı makul olmayan veya oransız olan büyük yüklemelere maruz bırakan veya maruz bırakabilecek (bizim kendi takdir yetkimizde) herhangi bir işlem yapmayacağınızı;

2. ArtZula ve uygulanabilir olduğu ölçüde, açık yazılı ön izni olmaksızın, web saylarından herhangi bir içerik kopyalamayacağınızı, çoğaltmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, bunlardan türevi işler oluşturmayacağınızı, dağıtmayacağınızı veya halka açık şekilde görüntülemeyeceğinizi;

3. Bu web sayfasının herhangi bir bölümünü kullanmayacağınızı, uyarlamayacağınızı, çoğalmayacağınızı, depolamayacağınızı, dağıtmayacağınızı, basmayacağınızı, görüntülemeyeceğinizi, veya bu bölümlerden türemiş işler yaratmayacağınızı;

4. Web sayfalarının uygun işleyişine veya web sayfalarında başlatılan herhangi bir faaliyete müdahale etmeyeceğinizi veya müdahale etme girişiminde bulunmayacağınızı;

5. Web sayfalarına erişimi engellemek veya sınırlamak için kullanabileceğimiz önlemleri çiğnemeyeceğinizi kabul edersiniz.

GİZLİLİK

Bizler sizin bilgilerinizi yalnızca ArtZula Gizlilik Politikasında tanımlandığı şekilde kullanırız. Kullanıcıların gizliliğinin korunması hususunu çok önemli olarak görmekteyiz. Bizler hem fiziksel hem de teknolojik güvenlik donanımları ile korunan bilgisayarlardaki bilgilerinizi depolarız ve işleriz. Bize temin ettiğiniz bilgilere erişim sağlayabilirsiniz, değiştirebilirsiniz ve sizin hesabınızda oturum açarak veya belirli iletişimleri almamayı tercih ederek birtakım iletişimleri almamayı tercih edebilirsiniz. Eğer bilgilerinizin ArtZula Gizlilik Politikasında şart koşulan şekilde iletilmesi veya kullanılmasına itiraz ediyorsanız, lütfen bizim hizmetlerimizi kullanmayınız.

HESABIN İPTALİ

ArtZula, herhangi bir zamanda, nedenli veya nedensiz, bildirimde bulunarak veya bulunmayarak, sizin ArtZula Hizmetine erişiminizin tamamını veya bir kısmına geçerli olacak şekilde uyarı yapmaksızın iptal edebilir. ArtZula Hizmetini kullanımınızı herhangi bir zamanda iptal edebilirsiniz, ancak şu şartla ki, sınırlama olmaksızın sahiplik  hükümleri, garanti feragatleri, tazmin ve yükümlülük sınırlamaları da dahil, olan işbu Hizmet Şartlarının tüm hükümleri iptalden sonra da devam edecektir.

ArtZula, kendi takdir yetkisinde, siz İçerik & Telif Hakkı İlkesi ve/veya işbu Hizmet Şartlarının mükerrer ihlalcisiyseniz, sayfaya erişiminizi iptal edecektir.

ArtZula, eğer bu Hizmet Şartlarını ihlal ederseniz, hesabınızın iptalinden önce size bir uyarı verebilir, ancak bunu yapmakla yükümlü değildir.

TAZMİN

Sizin işbu Anlaşmayı ihlalinizden veya herhangi bir kanun veya üçüncü şahıs haklarını ihlaliniz nedeniyle veya bu tür ihlallerinizden kaynaklanan makul avukatlık ücretleri de dahil, bizleri (ve memurlarımızı, direktörlerimizi, acentelerimizi, yan kuruluşlarımızı, ortak girişimlerimizi ve çalışanlarımızı) herhangi bir iddia veya talebe karşı tazmin edeceksiniz ve bunlardan dolayı zarar görmemizi engelleyeceksiniz.

ACENTE OLMAMASI

İşbu Anlaşma ile hiçbir acente, ortaklık, ortak girişim, çalışan-işveren, franchise veren, franchising alan ilişkisi amaçlanmamıştır veya yaratılmamıştır.

BİLDİRİMLER

Aksinin açık bir şekilde belirtilmesinin dışında, yasal bildirimler (ArtZula'ya teslim edilen bildirimler) ArtZula'nın Delaware Eyaletindeki tescilli acentesine veya (size verilecek bildirimler) kayıt sırasında ArtZula'ya temin ettiğiniz e-mail adresine gönderilecektir. Gönderen tarafa e-mail adresinin geçersiz olduğu bildirilmedikçe, bildirim e-mail gönderildikten 12 saat sonra yapılmış addedilecektir.

Alternatif olarak, size PayPal doğrulama prosesi sırasında temin edilen adrese posta yoluyla da bildirimde bulunabiliriz. Bu tür durumda, bildirim postalanma tarihinden sonra üç gün içerisinde yapılmış addedilecektir.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Siz ve ArtZula arasında bir ihtilaf meydana gelirse, siz ve ArtZula işbu Anlaşma veya hizmetlerimizden kaynaklanan herhangi bir iddia veya uyuşmazlığı ("İddia") hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde aşağıdaki alt bölümlerden biri uyarınca çözmeyi veya diğer bir şekilde yazılı olarak anlaşmayı kabul edersiniz. Bu alternatiflere başvurmadan önce, bir çözüm yolu bulmak üzere ilk önce bizimle doğrudan irtibata geçmenizi şiddetle öneriyoruz. İhtilafı, dava açmaya alternatif olarak, uzlaşma veya tahkim gibi alternatif ihtilaf çözüm prosedürleri vasıtasıyla ihtilafı çözme konusundaki makul talepleri mütalaa edeceğiz.

İhtilaflar için Kanun ve Mahkeme - İşbu Anlaşmaya her bakımdan, kanun hükümleri ihtilafında hiçbir sınırlama olmaksızın, Türkiye kanunları uygulanacaktır. ArtZula aleyhine yapacağınız herhangi bir iddia veya ihtilaf, taraflarca aksi kabul edilmedikçe veya aşağıdaki Tahkim Seçeneğinde tanımlanmadıkça, İstanbul, Türkiye’de bulunan bir mahkeme tarafından çözümlenmesi gerektiğini kabul edersiniz. Bu tür tüm iddia veya ihtilafların dava edilmesi amacıyla İstanbul içerisinde bulunan mahkemelerin özel yargı yetkisine başvurmayı kabul edersiniz.

Haksız yere açılan Davalar - ArtZula aleyhine açtığınız tüm davalar işbu İhtilafların Çözümü Bölümü uyarınca çözümlenmelidir. İhtilafların Çözümü Bölümüne aykırı olarak açılan tüm davalar uygunsuz açılmış olarak mütalaa edilecektir. Şayet İhtilafların Çözümü Bölümüne aykırı bir dava açarsanız, ArtZula (i) kendi fiili avukatlık ücret ve giderleri veya (ii) 1,000 TL'den fazla olan avukatlık ücretleri ve giderlerini geri alabilir, ancak şu şartla ki, bunun için ArtZula uygunsuz şekilde açılan dava hakkında size bildirimde bulunmuş olmalı ve davayı derhal geri çekememiş olmanız gerekir.   

GENEL

Eğer işbu Anlaşmanın herhangi bir hükmü geçersiz veya uygulanamaz olarak ele alınırsa, bu tür bir hüküm çıkarılacak ve geri kalan hükümler uygulanacaktır. Kendi takdir yetkimizde, size bildirimde bulunmamız üzerine işbu anlaşmayı temlik edebiliriz. Başlıklar yalnızca referans amaçlıdır ve bu bölümlerin kapsam veya içeriğini sınırlamaz. Sizin veya diğerleri tarafından yapılan bir ihlal konusunda işlem yapamamamız sonraki veya benzer ihlaller konusunda işlem yapma hakkımızdan feragat ettiğimiz anlamını taşımaz. İşbu Anlaşmanın tüm ihlallerine karşı işlem yapacağımızı garanti etmeyiz.

Değiştirilmiş şartları web sayfasında yayınlayarak işbu Anlaşmayı zaman zaman değiştirebiliriz. Başka bir yerde ifade edilmesi hariç, değiştirilen tüm şartlar başlangıçta yayınlanmalarından sonraki otuz (30) günde otomatik olarak yürürlükte olacaktır. İşbu Anlaşma siz ve ArtZula tarafından imzalı ve yazılı olması hariç başka bir şekilde değiştirilemez. İşbu Anlaşma, burada belirtilen konuya ilişkin olarak sizin ve ArtZula arasındaki mutabakat ve anlaşmanın bütününü ortaya koymaktadır. Aşağıda belirtilen Bölümlerin geçerliliği işbu Anlaşmanın feshinden sonra devam edecektir: Ücretler ve Hizmetler (bizim hizmetlerimiz için borçlu olunan ücretlere ilişkin olarak), İçerik & Telif Hakkı İlkesi, İbra, Yükümlülük, Tazmin ve İhtilafların Çözümü.